عضویت    ورود
ورود به سایت
» » معرفی فرماندار


معرفی فرماندار

 

 

معرفی فرماندار : امان محمد باشقره
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران 
شماره تلفن دفتر و فاکس 01735453644
تاریخ تولد: 1358

متولد روستای دادلی غزینن بخش مرکزی شهرستان مراوه تپه 

رزومه  : 

کارمند رسمی وزارت راه و شهرسازی با 24 سال سابقه 

- رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مراوه تپه 1390-1391

- رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مراوه تپه 1391-1395

- رئیس اداره راه و شهرسازی آزدادشهر و رامیان 1395-1399

- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کلاله 1399-1401

- معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کلاله 

- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان 


 

 
 
شرح وظایف : 

وظایف و اختیارات فرماندار

‏۱‏فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه ‏ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، ‏نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي ‏انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه ‏ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت ‏اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز ‏مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .

‏۲‏فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

‏۳‏هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .

‏۴‏کلیه ارگان های عضو شورای تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را ‏اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفين برابرمقررات رفتار خواهد شد .

‏۵‏پیش بینی و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات ‏امنيتي کليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .

‏۶‏فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي ‏امنيتي .

‏۷‏پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .

‏۸‏نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .

‏۹‏جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .

‏۱۰‏برنامه ریزی ، هدایت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .

‏۱۱‏نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي ‏خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .

‏۱۲‏فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذير و ‏سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه

‏۱۳‏تشکیل و هدایت شوراهایي که مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذکور طبق قوانين ‏ومقررات مربوطه .

‏۱۴‏ایجاد زمینه های لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر ‏فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .

‏۱۵‏اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایي که به موجب قانون برگزار مي گردد .

‏۱۶‏انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

‏۱۷‏نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

‏۱۸‏ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و ‏نظارت بر فعاليت آن ها .

‏۱۹‏فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي ‏و تحقيقات .

‏۲۰‏حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .

‏۲۱‏هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي .

‏۲۲‏فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدايي .

‏۲۳‏اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگيري ، کنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و ‏زلزله .

‏۲۴‏نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .

‏۲۵‏هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .

‏۲۶‏نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .

‏۲۷‏نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتي اعم از ادارات و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي که به نحوي از بودجه ‏عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات ‏عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .

‏۲۸‏ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .

‏۲۹‏فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي ، سازمان هاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، ‏شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

‏۳۰‏نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به ‏سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .

‏۳۱‏نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

‏۳۲‏شناسایی استعدادهای منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه ‏براي شهرستان با تاکيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .

‏۳۳‏هدایت و هماهنگی فعللیت هاي بانکي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانکي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي ‏توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي ‏محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني ‏.

‏۳۴‏اجرای سایر وظایفي که در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري ، ‏سرشماري و آمارگيري کارگاهي ، ريشه کني فلج اطفال و ...

‏۳۵‏نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران کل با هماهنگي ‏فرماندار صورت مي گيرد .

‏۳۶‏چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف ‏نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتي مرکب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير کل و يا رئيس سازمان ذي ‏ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود

‏۳۷‏عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .

‏۳۸‏کلیه روسای ادارات و یا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به ‏اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .

‏۳۹‏در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از ‏مرخصي يا ماموريت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .

‏۴۰‏فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهاي اجرايي در شهرستان که به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل ‏امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه از امکانات آن ها با رعايت قوانين و ‏مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .

‏۴۱‏کلیه واحدهای قضایي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي که به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد ، ‏هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي کشور با همكاري وزارت ‏كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

‏۴۲‏کلیه دستگاه های اجرایي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که فرماندار از ماموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ‏ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .

‏۴۳‏کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشکيل مي ‏گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .

‏۴۴‏واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار مي تواند در صورت لزوم ‏حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .

‏۴۵‏به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها ، کارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق ‏سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي گردد . ترکيب ، وظايف ، ‏اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت ‏كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .

‏۴۶‏انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایي ، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي که رسما به شهرستان سفر مي نمايند به ‏عهده فرماندار مي باشد .

آیین نامه اجرایي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير کشور و ‏وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : admin
  • بازدید : 1655
  • نظرات : 0
  • کد خبر : 2041

نظرات این مطلب :


نام شما
ایمیل شما


سوال : سـه بعلاوه ســه ؟ ( جواب بصورت عدد نوشته شود )
پاسخ :*

آرشیو

<    «  خرداد 1403  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 29
بازدید دیروز: 217
بازدید ماه:392
بازدید سال:14021
بازدید کل:969102